MHD v mobilu
Jízdní řády MHD pro mobilní telefony
[Domů] [O Programu] [Stažení] [Instalace] [Použití programu] [Forum] [Kontakt] [Odkazy]

Návod k použití

Použití J2ME verze je podobné, jako u ostatních mobilních programů a her pro J2ME. Vzhledem k rozdílným možnostem přístrojů, na kterých mobilní Java běží, se liší i ovládání. Doporučuji přečíst si část uživatelské příručky vašeho telefonu věnovanou Java aplikacím.

Ovládání Android verze je podobné, jako u ostatních aplikací pro tuto platformu.

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka obsahuje v titulku aktuální datum použité při vyhledávání v jízdních řádech. Součástí obrazovky je i pohyblivé zobrazení informací o verzi programu a platnosti použitého jízdního řádu (J2ME verze) nebo statické zobrazení aktuálně vybraného datového souboru (Android verze). Největší plochu hlavního okna zabírá seznam umožňující výběr z následujících položek:

U Android verze se nachází navíc položka:

Seznamy linek a zastávek

Při výběru linky nebo zastávky v průběhu práce s programem se zobrazují seznamy linek nebo zastávek. Výběr konkrétní položky je možné pomocí kurzorových kláves (nahoru a dolů). U J2ME verze ja navíc možný výběr pomocí numerické klávesnice telefonu. Pokud chcete například vybrat linku "104" stiskněte za sebou klávesy "1", "0" a "4". Pokud chcete vybrat například zastávku "Nádraží", stiskněte klávesy "6", "2", "3", "7", "2", "9" a "4". Většinou pro výběr stačí stisknout klávesy odpovídající několika prvním písmenům názvu. Pokud více položkám odpovídá stejný sled kláves, je nutné konkrétní položku dovybrat pomocí kurzorových kláves (nahoru a dolů).

U J2ME verze jsou položky v seznamu seřazeny podle čísel kláves a ne podle abecedy. Znak mezery je přiřazen klávese "0" a znaky jako tečka nebo pomlčka jsou přiřazeny klávese "1". Znakům s diakritikou jsou přiřazeny stejné klávesy jako příslušných znakům bez diakritiky.

Stisk klávesy nemusí vyvolat okamžitou reakci programu. Vzhledem k výkonnosti telefonu a vzhledem ke vzdálenosti zastávky od začátku seznamu či aktuální pozice může vyhledání trvat i několik sekund. Typicky je tato doba nejvyšší při stisku klávesy odpovídající prvnímu písmenu a při stisku následných kláves se snižuje. Potvrzení volby provedete pomocí klávesy pro potvrzení volby.

U telefonů s dotykovou obrazovku je možné výběr konkrétní položky provést pomocí tažení a klepnutí.

U Android verze jsou položky v seznamu seřazeny podle abecedy. U Spodního okraje obrazovky je textové pole. Pokud se do textového pole zadá text, zobrazí se pouze ty položky, které obsahují zadaný text (jako podřetězec). Při filtrování se ignrouje velikost písmen a diakritika.

Zastávkový jízdní řád

Na hlavní obrazovce programu zvolíte položku "Jízdní řády". V seznamu linek vyberete požadovanou linku. V seznamu zastávek dané linky vyberte tu, ze které chcete zobrazit jízdní řád. Pokud z dané zastávky jede linka více různými směry, zobrazí se dialog pro výběr směru. Stejný směr se bere podle následující zastávky na trase spoje. Poté se zobrazí zastávkový jízdní řad zvolené linky. Pokud chcete zobrazit jiný směr, zvolte příkaz nebo položku menu "Opačný směr". Na většině linek budou pouze dva směry. Pokud se linka větví, tak v zastávce větvení bude existovat směrů více. Pak se pomocí příkazu nebo položky menu "Opačný směr" zobrazí dialog pro výběr směru (následující zastávky). Název směru (následující zastávky) je na obrazovce jízdního řádu zobrazen. Ve speciálním případě, kdy daná linka staví na určité zastávce pouze určitou část dne (třeba pouze ve špičkách), se jízdní řád ze zastávky před ní rozpadne na dva směry. V tomto případě je výhodnější zobrazit si souhrnný jízdní řád mezi dvěma zastávkami (viz. níže).

V obrazovce s jízdním řádem se lze pohybovat pomocí kurzorových kláves (nahoru, dolů, doprava, doleva). Při najetí kursorem na konkrétní spoj se zobrazí konečná zastávka tohoto spoje. (Pokud se název konečné zastávky nevejde na šířku obrazovky, zobrazí se pouze jeho začátek.) Při potvrzení výběru (v Android verzi podržením) konkrétního spoje z jízdního řádu se zobrazí obrazovka s jeho trasou (viz. níže).

Pokud je váš telefon vybaven malým displejem, kde při zobrazení jízdního řádu není vidět tabulka s časy odjezdů, můžete použít příkaz "Přepnout zobrazení" (jen J2ME verze). Poté se na displeji zobrazí pouze tabulka s časy odjezdů, název linky, zastávky, směru ani konečné zastávky nebude zobrazen. Do normálního zobrazení se vrátíte opět pomocí příkazu "Přepnout zobrazení".

Spoje (souhrnný jízdní řád)

V některých případech je výhodnější zobrazit si všechny spoje mezi dvěma určitými zastávkami. Například pokud mezi zastávkami jezdí více linek se stejnou trasou. Na hlavní obrazovce programu zvolíte příkaz "Spoje". V seznamu zastávek vyberete počáteční zastávku a v následujícím seznamu vyberete koncovou zastávku. Následující obrazovka je podobná zastávkovému jízdnímu řádu, navíc zobrazuje číslo linky a dobu jízdy vybraného spoje.

V obrazovce se souhrnným jízdním řádem se také lze pohybovat pomocí kurzorových kláves (nahoru, dolů, doprava, doleva). Při potvrzení výběru konkrétního spoje se také zobrazí obrazovka s jeho trasou.

Program umí vyhledat pouze přímá spojení, neumí vyhledat spojení s přestupy. Pokud mezi zadanými zastávkami nejede daný den žádná linka, program na to upozorní varovným hlášením.

Odjezdy ze zastávky

V některých případech se hodí přehledná informace o nejbližších odjezdech linek z určité zastávky. Na hlavní obrazovce programu zvolíte příkaz "Odjezdy". Následně zvolíte čas, pro který chcete odjezdy zobrazit. V seznamu zastávek vyberete tu, ze které chcete odjezdy zobrazit. Následující obrazovka obsahuje seznam všech směrů všech spojů z dané zastávky. Stejný směr je opět chápán ve smyslu stejné bezprostředně následující zastávky. U každého směru každé linky je čas nejbližšího odjezdu a název cílové zastávky. Uvažuje se datum, které je vybrané na hlavní obrazovce, a datum následujícího dne. Spoje odjíždějící z konečných zastávek až následující den jsou označeny.

Pokud chcete zobrazit následující spoj v daném směru, vyberte směr a zvolte příkaz "Další spoj". Při potvrzení výběru konkrétního spoje se zobrazí obrazovka s jeho trasou. V Android verzi podržte prst na vybraném odjezdu a z kontextového menu vyberte položku "Další spoj" nebo "Detail spoje"

Pokud má linka jedoucí z dané zastávky více různých směrů ale stejnou konečnou, nelze na této obrazovce na první pohled směry odlišit. Je nutné se podívat na detail některého spoje.

Detaily spoje

Pokud v jízdním řádu nebo seznamu odjezdů vyberete spoj, zobrazí se detaily na nové obrazovce. V detailu jsou zobrazeny zastávky, jak jimi spoj projíždí, včetně času příjezdu a odjezdu. V seznamu je možné se pohybovat pomocí kurzorových kláves (nahoru a dolů).

Pod příkazem "Jede" se skrývá popis, kdy daný spoj jede. V Android verzi se tento popis nachází rovnou u spodního okraje obrazovky.

Někdy může být výhodné zobrazit si všechny navazující spoje v dané zastávce. Pokud zvolíte příkaz "Navazující odjezdy", zobrazí se okno Odjezdy z vybrané zastávky a časem vybraného příjezdu. V Android verzi podržte prst na vybrané zastávce a z kontextového menu vyberte položku "Navazující odjezdy".

Nastavení

Na této obrazovce je možné měnit nastavení programu.

První volbou je velikost zobrazovaného písma. Dostupná písma jsou závislá na konkrétním telefonu. Volba velikosti písma bude kompromisem mezi čitelností textu a množstvím zobrazované informace. Implicitně použitá volba je malé písmo pro J2ME verzi a střední písmo pro Android verzi..

Druhou možností je zapnutí nebo vypnutí zobrazování diakritiky (pouze J2ME verze). Program detekuje schopnost telefonu zobrazovat diakritiku. Někdy je tento odhad špatný a je nutné nastavit (ne)zobrazování diakritiky ručně.

Poslední volbou je korekce hodin (Pouze J2ME verze). U některých telefonů může být čas zobrazovaný v programu odlišný (posunutý) od času nastaveného v telefonu. Poté zde nastavte, jak se mají hodiny v programu posunout, aby zobrazovaly správný čas. Aktuální čas je použit při zobrazování nejbližších odjezdů ze zastávky a dále je zobrazován na obrazovce s jízdním řádem.

Po nastavení správných voleb vyberte příkaz nebo tlačítko "Uložit". Nastavení se uloží do paměti telefonu a vyvolá při následujícím spuštění. Při aktualizaci J2ME verze programu je nutné nastavení uložit znovu. Android verze si nastavení pamatuje i po aktualizaci programu.

Datové soubory

Na této obrazovce je možné spravovat datové soubory s jízdními řády (jen Android verze).

Pomocí položky "Vybrat datový soubor" se vybere aktuálně používaný datový soubor. Aplikace umí pracovat pouze s jedním datovým souborem najednou. Datový soubor může nicméně obsahovat více verzí lišící se rozsahem platnosti (například standardní a výlukový jízdní řád, před změnou a po změně). Mezi verzemi vybírá aplikace automaticky podle zvoleného data.

Pomocí položky "Přidat datový soubor" je možné stáhnout ze stránek nový datový soubor do aplikace (například jiné město). Pro plnohodnotné použití aplikace je nutné mít stažený alespoň jeden datový soubor. Datové soubory jsou rozděleny do kategorií. Datové soubory se stahují z internetu (pomocí webové služby na stránkách programu), proto je nutné připojení k internetu (datový tarif, Wi-Fi).

Pomocí položky "Odstranit všechny datové soubory" dojde ke smazání všech datových souborů a jejich verzí z paměti telefonu.